Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa administracyjnego, obejmujące w szczególności:

  • reprezentowanie Klienta w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • analizę konkretnej sprawy, pozwalającą Klientowi podjąć decyzję co do skorzystania z przysługujących mu środków prawnych.