Nieodpłatnie podejmujemy się oceny prawnej umowy kredytu złotowego z WIBOR’em ze wskazaniem optymalnej drogi dochodzenia roszczeń wobec banku (z podaniem możliwych do odzyskania kwot i wariantów procesu).

Dla kogo…

Jeżeli mają Państwo zawartą umowę kredytu opartego o stawkę WIBOR plus marża, to jesteście Państwo poszkodowani. Śmiało można powiedzieć, że dotyczy to wszystkich kredytobiorców, bo dopiero sprawy frankowe pozwoliły uświadomić wadliwy mechanizm także tej stawki stosowanej przez Banki, a także to, że skończyły się czasy, w których bank był nie do pokonania ze względu na uprzywilejowanie zarówno prawne, jak i mentalne. Warto zatem podjąć jak najszybsze kroki, by odzyskać dużą część nadpłaconych środków i zmniejszyć raty. Każdy miesiąc zwłoki działa na Państwa szkodę.

Doświadczenie i skuteczność naszej Kancelarii

Kancelaria ,,Frydrykiewicz i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni” na przełomie 2017 i 2018 r. rozpoczęła reprezentowanie Frankowiczów  w sporach z bankami.

Do tej pory skuteczność naszych działań jest 100-procentowa. W dużej mierze zawdzięczamy to bardzo dokładnemu przygotowaniu, analizowaniu wszystkich szczegółów odmiennych umów pod kątem ich abuzywności, tj. niedopuszczalnego charakteru; przede wszystkim od początku staliśmy na stanowisku, że umowy te były niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem polskim i europejskim. Bardzo szeroki wachlarz argumentów, indywidualne przygotowanie roszczenia, reagowanie na wszystkie zmiany w orzecznictwie (a z czego szczególnie jesteśmy dumni – kształtowania go), pozwala na pełną skuteczność i wygrywanie procesów.

Teraz zaczynamy prowadzić sprawy Złotówkowiczów, bowiem także w ich umowach dostrzegamy wprowadzenie przez banki postanowień nieuczciwie zawyżających raty kredytu. Całe rozumowanie zatem jest pokłosiem doświadczeń wyniesionych z procesów frankowych.

Co można zyskać?

Przy umowie opartej na oprocentowaniu stawką WIBOR plus marża, można uzyskać:

wyeliminowanie oprocentowania stawką WIBOR (obecnie WIBOR 3M – 6,95%, WIBOR 6M – 6,99%), a co za tym idzie: zmniejszenie rat o całą wartość tego składnika! To więcej niż cała marża banku.

W konsekwencji powstanie kwota nadpłacona (zależna od czasu trwania kredytu, jego wielkości), która zostanie zaliczona na kapitał. Ostatecznie do zapłaty pozostanie kwota znacząco niższa, np. o 1/3 od wynikającej z umowy. Co więcej, dalsza spłata następować będzie z oprocentowaniem ograniczonym wyłącznie do pierwotnej marży. Finalnie spłacimy do banku o wiele mniejszą kwotę i w o wiele szybszym tempie będzie malał nam kapitał do spłaty. W sumie oddamy bankowi pieniądze mniejsze, w zależności od tego, jak będzie kształtował się w przyszłości WIBOR (a po jego usunięciu z systemu prawnego wskaźnik, który go zastąpi, tj. WIRON), nawet o kilkaset tysięcy. Można to podać precyzyjnie na historycznych danych, czyli za lata np. 2018 – 2023.

Możliwe są rozwiązania dalej idące, a mianowicie zwrot już zapłaconych rat w części, w jakiej stanowiły oprocentowanie kredytu stawką WIBOR

Ile to kosztuje?

– wpis od pozwu (opłata sądowa); to jedynie stała kwota 1000 zł (niezależna od wysokości kredytu), która zostaje zwrócona w przypadku wygrania procesu,

– wynagrodzenie Kancelarii zależne od rezultatu, tj. konkretnego wyniku finansowego dla kredytobiorcy, uzyskanej przez Klienta korzyści majątkowej; to niewielki % – płacony po uzyskaniu korzyści,

– niezależna od rezultatu kwota wstępna: od  3000 zł do 6000 zł netto za poprowadzenie sprawy w obu instancjach (zależna od wysokości kredytu).

Ile to trwa?

Proces z bankiem trwa do prawomocnego wyroku II instancji- od 1,5 roku do 3 lat. W tym czasie możliwe jest też zawieranie ugód, jeśli ich warunki byłyby satysfakcjonujące dla naszego Klienta.

Nie chodzi tylko o pieniądze…

Proceder uprawiany przez banki był oparty na nieuczciwych regułach umownych. Lobby bankowe nie tylko usiłowało wpłynąć i wpływało na legislację (zmiany w prawe bankowym), ale także na negatywny odbiór społeczny osób domagających się uczciwych i przejrzystych reguł stosowanych wobec konsumentów – kredytobiorców. Wygrany proces prowadzi do przywrócenia elementarnej sprawiedliwości i równowagi stron lub nawet sankcji wobec Banku, za stosowanie reguł, które dawały bankowi dodatkowy zarobek, ukryty w stawce WIBOR, na który posiadał wpływ w odróżnieniu od kredytobiorcy.