You are currently viewing Wygrana z Deutsche Bank! ,,Umowa frankowa” nieważna.

Wygrana z Deutsche Bank! ,,Umowa frankowa” nieważna.

Z radością informujemy, że w dniu 31 lipca 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Śródmieście, w sprawie VI C 2613/18, prowadzonej przez prawników Kancelarii Frydrykiewicz i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni, zapadł korzystny wyrok– uwzględniający powództwo w całości przeciwko Deutsche Bank !
Sąd w uzasadnieniu przychylił się do twierdzeń powodów i uznał  umowę kredytu denominowanego za nieważną, jako sprzeczną z przepisami prawa cywilnego, prawa bankowego i prawa dewizowego.
Wskazał, że przedmiotowa umowa narusza istotę umowy kredytu, a także zawiera niedozwolone klauzule, których nie da się wyeliminować. Ponadto, Sąd powołał się na ochronę praw konsumenta, uregulowaną w prawie europejskim.
To jeden z pierwszych takich wyroków, przy tego typu umowach!
Zainteresowanych zleceniem Kancelarii  sprawy frankowej prosimy o kontakt:
Tel. 502-55-99-27, adwokat@frydrykiewicz.pl lub przez formularz kontaktowy.
Więcej informacji w zakładce:
https://frydrykiewicz.eu/dla-klientow-indywidualnych/kredyty_frankowe-bezplatna_analiza_umowy-kancelaria_adwokacka/

Dodaj komentarz